»» Avancerad sökning

PRODUKTER

Anatomiska planscher
Hälsa, Skönhet & Samliv
Kristallsmycken
Mode & Accessoarer
Party Maskerad Dräkter
Present
Sport & Friluft
Sökaren...
Vattenfilter
INLOGGNING

 
Ny här? - BLI KUND
 
Email:
Lösen:
Logga in automatiskt

Glömt lösenord?

Hem -> Hälsa, Skönhet & Samliv -> KOSTTILLSKOTT -> Nutra Medix Örter

Banderol, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml


Kort information om produkten:

Banderol, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml

Banderol, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml. Banderol är ett extrakt som produceras från barken av Otoba sp., ett träd som finns i Sydamerika. Nutramedix använder en egenutvecklad utvinning process som gör denna produkt mer effektiv än någon annan Otoba sp. . produkt tillgänglig. Kända medicinska egenskaper för Banderol är: Brett spektrum antiviral Brett spektrum svampdödande Brett spektrum antibakteriellt Brett spektrum parasitmotverkande Anti mykoplasma Anti parasit protozoa Anti fläcktyfus, annti fläckfeber Anti inflammatorisk

NutraMedix

Pris i SEK: 480,00 
Art-no: banderol
--------
Lagerstatus: Slutsåld
Fraktvikt: 150 g
Frakttyp: Skrym. brev
--------
Fraktpris SE 72,50 SEK
--------
Att betala: 552,50 SEK


Slutsåld 


Skriv ut denna sida Tipsa & BokmärkBanderol, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml


Mer information om produkten
Banderoll är mycket effektivt mot Borrelia burgdorferi och de gemensamma samtidiga infektioner i borrelia. Banderoll dödar också vissa svampar som Cumanda inte gör det. Vissa mikrober behandlas av Banderoll:
Anaeroba och aeroba stavar och cocci (många), 
Aspergillus (vissa), 
Babesia, 
Bartonella, 
Borrelia, 
Candida (en del), 
Chlamydia, 
Cytomegalovirus, 
encefalitvirus (vissa ), 
hepatitvirus (vissa), 
humana papillomvirus (vissa), 
Mucor (vissa), 
Mycoplasma, 
Mycosis fungoides, 
protozoiska parasiter (många), 
Rickettsia (inklusive Coxiella och Erlichia). 

Vissa villkor behandlas av Banderoll: 
Akut och kronisk prostatit, 
Akuta och kroniska luftvägsinfektioner (många), 
akut och kronisk bihåleinflammation, 
astma, 
aterosklerotisk sjukdom, 
cellulit, 
Matförgiftning, 
borrelia, 
Parkinsons sjukdom, 
psoriasis,
trast, 
Urinvägsinfektioner (många), 
vaginala infektioner. 

Farmakologiska studier genomfördes vid universitetet i Guayaquil i Ecuador. I en anti-inflammatorisk effekt Study Nutramedix banderoll hämmade inflammation med 84,4%. Det jämfördes med Pfizers mest sålda och mycket giftiga antiinflammatoriska läkemedel, Feldene (Piroxicam), vilket hämmade inflammation 85,6% vilket gör banderoll 98,6% så effektiv som Feldene som en anti-inflammatorisk. I en annan farmakologisk studie banderoll visade sig vara en effektiv antidiarrheal. 

Det finns inga kända kontraindikationer, inga kända biverkningar och inga kända interaktioner med andra läkemedel vid användning Otoba sp. produkter som banderoll. Toxikologiska studier har genomförts på Nutramedix banderoll vid universitetet i Guayaquil i Ecuador. Inga toxiska effekter har rapporterats även om smågnagare fick 88.000 gånger den ekvivalenta dosen till människa.

BANDEROL / MICROBIAL DEFENSE is an extract produced from the bark of the Otoba sp., a tree that is found in South America. Nutramedix utilizes a proprietary extraction andenhancement process that makes this product more effective than any other Otoba sp. product available.

Known medicinal properties include:

BROAD SPECTRUM ANTIVIRAL
BROAD SPECTRUM ANTIFUNGAL
BROAD SPECTRUM ANTIBACTERIAL
BROAD SPECTRUM ANTIPARASITIC
ANTIMYCOPLASMA
ANTIPROTOZOAL
ANTIRICKETTSIAL
ANTI-INFLAMMATORY
Banderol is very effective against Borrelia burgdorferi and the common co-infections in Lyme disease. Banderol also kills some fungi that Cumanda does not.

Some MICROBES treated by BANDEROL: Anaerobic and Aerobic rods and cocci (many), Aspergillus (some), Babesia, Bartonella, Borrelia, Candida (some), Chlamydia, Cytomegalovirus, Encephalitis viruses (some), Hepatitis viruses (some), Human Papilloma Viruses (some), Mucor (some), Mycoplasma, Mycosis fungoides, Protozoal parasites (many), Rickettsia (including Coxiella and Erlichia).

Some CONDITIONS treated by BANDEROL: Acute and Chronic prostatitis, Acute and Chronic respiratory tract infections (many), Acute and Chronic sinusitis, Asthma, Atherosclerotic disease, Cellulitis, Food poisoning, Lyme disease, Parkinson''''''''s disease, Psoriasis, Thrush, Urinary tract infections (many), Vaginal infections.

Pharmacological studies were conducted at the University of Guayaquil in Ecuador. In an Anti-inflammatory Effect Study Nutramedix Banderol inhibited inflammation by 84.4%. It was compared with Pfizer''''''''s best selling and very toxic anti-inflammatory drug, Feldene (Piroxicam), which inhibited inflammation 85.6% making Banderol 98.6% as effective as Feldene as an anti-inflammatory. In another pharmacology study Banderol was found to be an effective Antidiarrheal.

There are no known contraindications, no known side effects and no known interactions with other drugs when using Otoba sp. products like Banderol. Toxicology studies were conducted on Nutramedix Banderol at the University of Guayaquil in Ecuador. No toxic effects were reported even when laboratory rodents received 88,000 times the equivalent human dose.Skriv ut denna sida Tipsa & Bokmärk