»» Avancerad sökning

PRODUKTER

Anatomiska planscher
Hälsa, Skönhet & Samliv
Kristallsmycken
Mode & Accessoarer
Party Maskerad Dräkter
Present
Sport & Friluft
Sökaren...
Vattenfilter
INLOGGNING

 
Ny här? - BLI KUND
 
Email:
Lösen:
Logga in automatiskt

Glömt lösenord?

Hem -> Hälsa, Skönhet & Samliv -> KOSTTILLSKOTT -> Nutra Medix Örter

Noni, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml


Kort information om produkten:

Noni, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml

Noni, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml. NONI / MICROBIAL FÖRSVAR (Morinda citrifolia) är en tropisk frukt som odlas i Stillahavsöarna. Det har med framgång använts i över 2000 år i Polynesien för att behandla en rad olika sjukdomar. Den mest fördelaktiga Noni odlas ekologiskt i avgasfri vulkanisk jord. Vissa medicinska egenskaper av Noni: Adaptogen Smärtstillande Anticancerous Antiinflammatorisk Anti mikrobiotisk Antimutagenic Mot sår Immunomodulator Lugnande

NutraMedix

Pris i SEK: 480,00 
Art-no: noni
--------
Lagerstatus: Slutsåld
Fraktvikt: 150 g
Frakttyp: Skrym. brev
--------
Fraktpris SE 72,50 SEK
--------
Att betala: 552,50 SEK


Slutsåld 


Skriv ut denna sida Tipsa & BokmärkNoni, mikrobiotisk försvar, örtdroppar från NutraMedix, 30ml


Mer information om produkten
James Howenstine, VD och andra läkare rapporterar att Nutramedix Noni extrakt kan eliminera symptom i samband med förkylningar och influensa inom 3 till 4 timmar. I början av 2005, läkare på en östeuropeisk klinik administrerad Nutramedix Noni extrakt till patienter med akuta virusinfektioner. Alla läkare rapporterade snabb eliminering av symtom. I det fattiga landet i Bulgarien där väldigt få har råd Nonijuice är Nutramedix Noni extrakt anses vara ett mer kostnadseffektivt och enklare att använda rättsmedel än Nonijuice. Läkare rapporterar att 30 ml (ett uns) av Nutramedix Noni extrakt är så effektiv som upp till 8 liter Nonijuice från andra företag. I maj 2005 har farmakologiska studier som utförts i smågnagare vid universitetet i Guayaquil i Ecuador. Den Nutramedix Noni extrakt hämmade inflammation med 99,4%. I samma studie var två andra antiinflammatoriska produkter jämfört med Nutramedix Noni extrakt. Pfizers mest sålda och mycket giftiga antiinflammatoriska läkemedel, Feldene (Piroxicam) hämmade inflammation med 99,8%. Tahitian Noni juice från Morinda företaget hämmade inflammation med endast 31,3%. I maj 2005, vid samma universitet i Ecuador en farmakologisk studie på Nutramedix Noni fördes i smågnagare att mäta dess smärtstillande effekt. Nutramedix Noni bestämdes till 95% så effektiv som aspirin som ett smärtstillande. Det finns inga kända kontraindikationer, inga kända biverkningar och inga kända interaktioner med andra läkemedel vid användning Noni. I maj 2005 genomfördes toxikologiska studier utförts på Nutramedix Noni vid universitetet i Guayaquil, Ecuador. Inga toxiska effekter har rapporterats även om smågnagare erhöll 120.000 gånger den ekvivalenta dosen till människa. Det finns massor av vetenskapliga studier som har publicerats på de terapeutiska hälsoeffekterna av Noni, särskilt med avseende på dess märkliga anti-cancer och smärtstillande egenskaper. Den mest kända är en serie av studier som genomförts av Annie Hirazumi och Eiichi Furusawa vid University of Hawaii. Lika viktigt är studier från andra laboratorier i USA, liksom i Frankrike, Kina och Japan.


NONI / MICROBIAL DEFENSE (Morinda citrifolia) is a tropical fruit that is grown in the Pacific Islands. It has been successfully used for over 2000 years in Polynesia to treat a variety of illnesses. The most beneficial Noni is grown organically in pollution free volcanic soil.
Some medicinal properties of Noni:

ADAPTOGEN 
ANALGESIC 
ANTICANCEROUS 
ANTI-INFLAMMATORY 
ANTIMICROBIAL
ANTIMUTAGENIC 
ANTI-ULCEROUS 
IMMUNOMODULATOR 
SEDATIVE

James Howenstine, MD and other medical doctors report that the Nutramedix Noni extract can eliminate the symptoms associated with colds and flu within 3 to 4 hours.

In early 2005, physicians at an Eastern European clinic administered Nutramedix Noni extract to patients with acute viral infections. All physicians reported rapid elimination of symptoms. In the impoverished country of Bulgaria where very few can afford Noni juice, Nutramedix Noni extract is considered to be a more cost-effective and easier to use remedy than Noni juice.

Physicians report that 30ml (one ounce) of Nutramedix Noni extract is as effective as up to 8 liters of Noni juice from other companies.

In May 2005, pharmacological studies were conducted in laboratory rodents at the University of Guayaquil in Ecuador. The Nutramedix Noni extract inhibited inflammation by 99.4%. In the same study, two other anti-inflammatory products were compared with the Nutramedix Noni extract. Pfizer's best selling and very toxic anti-inflammatory drug, Feldene (Piroxicam) inhibited inflammation by 99.8%. Tahitian Noni juice from the Morinda company inhibited inflammation by only 31.3%.

In May 2005, at the same University in Ecuador a pharmacological study on Nutramedix Noni was conducted in laboratory rodents to measure its analgesic effect. Nutramedix Noni was determined to be 95% as effective as aspirin as an analgesic.

There are no known contraindications, no known side effects and no known interactions with other drugs when using Noni.    In May 2005, toxicology studies were conducted on Nutramedix Noni at the University of Guayaquil, Ecuador. No toxic effects were reported even when laboratory rodents received 120,000 times the equivalent human dose.

There are dozens of scientific studies that have been published on the therapeutic health benefits of Noni, especially with regard to its remarkable anti-cancer and analgesic properties. The most well known are a series of studies conducted by Annie Hirazumi and Eiichi Furusawa at the University of Hawaii. Equally important are studies from other laboratories in the United States, as well as in France, China and Japan.


Skriv ut denna sida Tipsa & Bokmärk